Din leverantör av

larm, passer och kameraövervakning


 

Tillstånd och behörigheter

 

360 Säkerhet AB har tillstånd från Polismydigheten att bedriva larminstallationsverksamhet enligt lagen (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m. Diarienummer: A486.225/2020.


 

360 Säkerhet AB är av Elsäkerhetsverket auktoriserad elinstallatör med behörighet B.

 

Kompetenser

 

Nedan kan ni se några av våra kompetensområden. 

Inbrottslarm

Expertkompetens inom:


 • Vanderbilt SPC (Certifiering)
 • RCO M5 Mega (Certifiering)
 • Samtliga DSC system (TAC5003, Power, Neo, etc.)
 • Bewator Omnis 2010
 • Sentrion S3, S4
 • Honeywell Galaxy (Certifiering)


God erfarenhet inom:


 • Unison
 • Lenel OnGuard
 • Ksenia Lares 4.0


 

Passersystem

Expertkompetens inom:


 • RCO R-Card (Certifiering)
 • Bewator Entro
 • Bewator Omnis 2010
 • ASSA ARX, RX
 • AMAG Symmetry
 • Sentrion S3, S4
 • Salto Systems (Certifiering)
 • Axema VAKA


God erfarenhet inom:


 • Unison
 • Lenel OnGuard

Videoövervakning

Expertkompetens inom:


 • Samtliga P2P NVR-lagrare
 • IP-kameror OnViff, Axis, Dahua, m.m.
 • Milestone

God erfarenhet inom:


 • Analoga CCTV-system